ᠤᠪᠤᠭ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

作者 戈壁之声 4月前
繁體中文

ᠮᠤᠩᠭᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠡᠨᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠂  ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠪ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ  ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃  ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪ  ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠂


ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠨᠳᠤᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠨᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠨ  ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠷ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ  ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠢ  ᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠁ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠰᠠᠢ᠁ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠰᠠᠢ᠁ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠰᠠᠢ᠁


取消

感谢您的支持,本站会继续努力的!

扫码支持
扫码给网站添砖加瓦,一个鸡腿,一碗泡面!感谢

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

打赏,只为网站帮助您快速阅读提供方便,不是打赏作者,如需打赏作者,右上角扫描添加作者微信公众号,即可!

如果没有找到您喜欢的公众号,建议您推荐给我们! 点我推荐公众号

免责声明

微信公众号(www.wxnmh.com)本站文章均来自网络,仅供个人学习、研究或者欣赏使用,禁止一切商业用途。收录只为方便网友在电脑端阅读微信最新最热门的文章及朋友圈热文,不对原文做任何更改或添加,版权归原作者所有,其中内容并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如有权益问题请及时与我们联系(邮箱 : puttyroot?163.com(问号换成@))处理。

返回
《戈壁之声》网络平台:蒙古传统文化、时政、新闻、文化知识、励志人生、让你懂的生活如此美好!欢迎您的到来!
文章数
155
微信号
gebizhisheng